rooster applicatie
handen

Neem vrijblijvend contact
met ons op:

Ik ben geïnteresseerd in:
  • Roosterapplicatie
  • Software op maat
  • Webwinkel
handen
Nieuwtjes
nieuwtjes
HK Solutions levert maatwerk
Lees verder...
nieuwtjes
Groot succes bij Gulbergen24
Lees verder...

Werkwijze (Webapplicaties)

Analyse
Om het vertrekpunt in kaart te brengen, wordt samen met u een beeld gevormd van de huidige en de gewenste situatie. Op basis van interviews met medewerkers worden de eisen en wensen waaraan de applicatie moet voldoen in kaart gebracht.

Hierbij komen bijvoorbeeld aan bod: De procesinrichting, welke organisatiespecifieke software deze processen kan ondersteunen, benodigde functionaliteit, koppelingen met bestaande applicaties, budget, opleverdatum, implementatietraject, beheer van de applicatie en nazorg.

Development
Na een grondige analyse wordt de HK Solution ontwikkeld. Kenmerkend voor een HK Solution is dat deze altijd binnen de gestelde termijn en het afgesproken budget wordt gerealiseerd.

Implementatie
Tijdens het implementatietraject worden een aantal fasen doorlopen, waaronder: de testfase, de gebruikerstraining en de implementatie in de live omgeving.

Support
Nu de applicatie voor alle gebruikers toegankelijk is, zullen zij hiermee aan de slag gaan. Kwaliteit en juistheid van de ingevoerde informatie zijn essentieel voor een optimale performance van de software en betrouwbaarheid van de stuurinformatie. HK Solutions ondersteunt proactief op deze punten en rapporteert hierover aan het management. Op basis van feedback en meetresultaten worden noodzakelijke aanpassingen gesignaleerd en direct gerealiseerd.


Werkwijze
Valid XHTML 1.0 Strict